ΠΑΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ

Κυριακή, 1 Μαΐου 2011

Ο αναρχικός Ηλίας Πετρόπουλος για τον κομμουνιστή Λάκη Σάντα

Tο παρακάτω κείμενο του συγγραφέα Ηλία Πετρόπουλου γράφτηκε ο Παρίσι στις 20-4-1993. Δημοσιεύτηκε, μαζί με την αφήγηση του Λάκη Σάντα, στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία στις 31-5-1993 . Ακολουθεί το πρωτότυπο (πολυτονικό) κείμενο:

O Ἐθνικὸς Ήρωας Λάκης Σάντας

Του Ηλία Πετρόπουλου


Γράφω μὲ δέος γιὰ τὸν Σάντα.

Κάθε φορά πού μὲ ἐπισκέπτεται ἕνας ἄγνωστός μου φοιτητής, τὸν ρωτάω ἂν ξέρει τὸν Λάκη Σάντα. Ἡ ἀπάντηση εἶναι πάντα ἀρνητική.

Ἡ ἔλλειψη ἱστορικῆς μνήμης, πού τόσο χαρακτηρίζει τὸν νεοέλληνα, ἀποδεικνύει ὅτι ὁ λαὸς μας πῆρε τὸ κακὸ μονοπάτι. Ὁ Σάντας, μαζὶ μὲ τὸν Γλέζο, ἐπιτέλεσαν μίαν ἐθνικὴ ἡρωϊκὴ πράξη. Καὶ πιὸ συγκεκριμένα, ὁ Σάντας καὶ ὁ Γλέζος εἶναι οἱ πρῶτοι ἀγωνιστές, πού ξεκίνησαν τὴν Ἀντίσταση κατὰ τῶν χιτλερικῶν, ἀνὰ τὴν Εὐρώπη.

Αὐτὸ ἔγινε τὴν νύχτα 30/31 Μαῒου 1941 — δηλαδή, τότε ἀκριβῶς πού ἔπεσε καὶ ἡ Κρήτη στὰ νύχια τῆς Βέρμαχτ. Ἡ ἱστορικὴ στιγμὴ ἦταν τόσον εὐνοϊκὴ γιὰ τὴν νατσιστικὴ Γερμανία, ὥστε τὸ κουράγιο (ἤ, μᾶλλον, τὸ θράσος) τῶν δύο πατριωτῶν μοῦ προξενοῦσε ἀνέκαθεν ἕναν ἱερὸ σεβασμό. Δὲν προτίθεμαι νὰ περιγράψω τὸ γεγονός. Ἁπλῶς, θέλησα νὰ πῶ δυὸ ἐγκάρδιες φράσεις γιὰ τὸν Ἐθνικὸ Ἥρωα Λάκη Σάντα, πού συμβαίνει νὰ εἶναι καὶ ἀγαπημένος μου φίλος. Γνωρίζω, βέβαια, καὶ τὸν Μανόλη Γλέζο ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Χούντας, ὅποτε πέρναγα συχνὰ ἀπὸ τὸ βιβλιοπωλεῖο του (— ἐκεῖ, μάλιστα, συνάντησα μιὰ φορὰ καὶ τὸν Παρτσαλίδη). Ὡστόσο, σήμερα τὸ θέμα μου εἶναι ὁ Σάντας.

Πάντα μου ἐπιθυμοῦσα νὰ γνωρίσω τὸν Σάντα, ἄλλα τὸ ὄνειρο αὐτὸ δὲ γινότανε νὰ πραγματοποιηθεῖ γιατί ὁ Σάντας εἶχε καταφύγει, τὸ 1951, στὸν Καναδά, ὅπου ἔμεινε δώδεκα χρόνια. Τελικῶς, πρὶν εἴκοσι χρόνια, πέσαμε στὴν ἴδια φυλακὴ μὲ τὸν Σάντα. Κι ἐκεῖ φούντωσε ἡ ἔντονη φιλία μας. Ἀπ’ ὅ,τι θυμᾶμαι, ἡ ἰδιόρρυθμη αὐτὴ φιλία — ἀνάμεσα σ’ ἕναν ἀναρχικὸ κι ἕναν κομουνιστὴ — παραξένευε ἰδιαιτέρως τοὺς ἄλλους πολιτικοὺς κρατουμένους. Ὅμως, ὁ Σάντας εἶναι ἕνας ἄντρας πού δὲν κωλώνει μπροστὰ σὲ τέτοιες λεπτομέρειες...

Γράφω μὲ ἀγάπη γιὰ τὸν Σάντα.

Λατρεύω τὶς ἀφηγήσεις. Ὁ Λάκης Σάντας εἶναι γεννημένος ἀφηγητής. Γιὰ νὰ εἶσαι σπουδαῖος ἀφηγητὴς πρέπει νάχεις βιώματα καὶ ἐμπειρίες. Ὁ Σάντας ἔζησε μιὰ ζωὴ γεμάτη. Γι’ αυτὸ καὶ μὲ γοήτευε μὲ τὶς ἀφηγήσεις του. Περάσαμε μέρες καὶ μέρες, κλεισμένοι στὸ κελί μου, αὐτὸς μιλώντας κι ἐγώ ἀκούγοντας. Ὁ Λάκης μιλάει μὲ πάθος, γιατί εἶναι φλογερὸς ἄνθρωπος, γιατί εἶναι αὐθόρμητος καὶ τζόρας.

Μοῦ διηγήθηκε ἀξέχαστες ἱστορίες: ἄλλοτε γιὰ τὸ πῶς πέρασε μὲ καΐκι ὁ Ἄρης

Ὁ Λάκης Σάντας στήν Ἄμφισσα ξεκινώντας με το ἄλογο του για το Λιδωρίκι. Εἶναι Χριστούγεννα τοῦ 1943. Οἱ Γερμανοί ἔχουν ἀρχίσει στήν περιοχή ἐκκαθαριστικές ἐπιχειρήσεις

Βελουχιώτης ἀπὸ τὸ Γαλαξίδι στὸν Μοριὰ (μετὰ ἀπὸ γενναία οὐζοποσία) καὶ ἄλλοτε πώς ὁ ἴδιος ὁ Σάντας μαζὶ μὲ τὸν Φλωράκη ἔμειναν κρυμένοι, τρεῖς μέρες, σὲ μιὰ τρύπα γιὰ νὰ σωθοῦν ἀπὸ τοὺς φασίστες. Ὅλα ὅσα μοῦ εἶπε ὁ Λάκης εἶναι χαραγμένα στὴ μνήμη μου. Καί, προπάντων, ἡ ἀφήγηση τῆς ἱστορίας μὲ τὴν χιτλερικὴ σημαία τῆς Ἀκρόπολης. Ὁμολογῶ ὅτι θάθελα πολὺ νὰ ξανακούσω τὸν Λάκη, νὰ μοῦ ἀφηγεῖται ἐκεῖνες τὶς ἱστορίες πού συνταράξανε τὴ γενιά μας.

Γράφω γιὰ νὰ τιμήσω τὸν Σάντα.

Τὴν ἐποχὴ πού ὁ Λάκης Σάντας καὶ ὁ Μανόλης Γλέζος κατέβαζαν τὴν σημαία μὲ τὴν σβάστικα δὲν ἀνῆκαν στὸ Ε.Α.Μ. Ἡ ἔνταξή τους στὴν Ἀντίσταση ἔγινε τὸ 1942. Ὡστόσο, φαίνεται ὅτι ἤδη ἤσανε ἀριστεροί. Τυπικά, ἡ ἔννοια τῆς Ἀριστερᾶς ἀνάγεται στὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση. Ἀλλά, ἡ Ἀριστερὰ καὶ ὁ Ἀναρχισμὸς εἶναι πανάρχαιες ἔννοιες. Βλέποντας τὰ πράγματα κάτω ἀπὸ μιὰ πλατύτερη ὀπτική, μπορεῖς νὰ πεῖς ἀνέτως ὅτι οἱ ἰνδοὶ φακίρηδες ἤ ἐρημίτες ὁρισμένων ἀποχρώσεων, οἱ κυνικοὶ φιλόσοφοι, οἱ ἄραβες καὶ ὀθωμανοί ντερβίσηδες πού προέρχονταν ἀπὸ κάποιες σέκτες κτλ. ἐκφράζανε μίαν ἰδεολογία διαμαρτυρίας, δηλαδή, μίαν ἀριστερή, ἤ καὶ ἀναρχική, κοσμοθεωρία. Τιμώντας τὸν Σάντα, θέλω νὰ τιμήσω τὴν Ἀντίσταση, τὴν Ἀριστερά, τὴν αἰώνια Ἀριστερά. Σήμερα στὴν χώρα μας, ὅπου τὰ κουρέλια τῆς Νέας Ὀρθοδοξίας, ὅπου οἱ καραγκιόζηδες τοῦ ρατσιστικοῦ ἐθνικισμοῦ, ὅπου οἱ κωλογλεῖφτες τῆς Δεξιᾶς, προσπαθοῦν νὰ δημιουργήσουν ἕνα κλῖμα χαοτικῆς μισαλλοδοξίας, ἡ Ἀριστερὰ παραμένει στὸ ρεῖθρο τῆς πολιτικῆς ζωῆς καὶ — παίρνοντας μίαν ἀνάσα — προετοιμάζει τὴν ἀνασυγκρότησή της. Στὸ πλαίσιο τῆς μπουρζουάδικης δῆθεν-Δημοκρατίας στεκόμαστε ὅλοι μας (μαζὶ καὶ ὁ Σάντας), φαινομενικῶς σαστισμένοι, καὶ περιμένουμε νὰ ξεδιαλύνει ὁ κουρνιαχτὸς πού σηκώθηκε ἀπὸ τὸ γκρέμισμα τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης, πού μὲ ἐπιμονὴ εἶχε προβλέψει ὁ Καστοριάδης. Μέσα σ’ αὐτὴ τὴ θολούρα ὁ Σάντας παρέμεινε ἁγνός, μὴ ὑποκύπτοντας μήτε στὴν ὅποια πολιτικὴ μόδα, μήτε στὰ δολώματα τοῦ ψευτο-ἀριστεροῦ ΠΑΣΟΚ.

Παρίσι 1993.

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Πως περνάμε τα διόδια μετά την δημοσίευση της τροπολογίας σε ΦΕΚ

Πως περνάμε μετά την δημοσίευση της τροπολογίας σε ΦΕΚ Ακολουθούν νέες οδηγίες για το πως περνάμε τα διόδια αφού γίνει νόμος η ντροπολογία του Ρέππα. Ακόμη δεν έχει τυπωθεί η τροπολογία σε ΦΕΚ συνεπώς δεν είναι νόμος. Συνεχίζουμε να σπρώχνουμε τις μπάρες μέχρι να τυπωθεί. Όταν τυπωθεί σε ΦΕΚ θα είναι νόμος και ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες. Ζητάμε έκδοση Επί πιστώσει απόδειξης.
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ - ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΜΕ; Δηλώνουμε στον υπάλληλο ότι «δεν μπορούμε να πληρώσουμε» δίνοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός μας. Ζητάμε να εκδοθεί απόδειξη με πίστωση και να ανοίξουν την μπάρα. Αν καθυστερούν προειδοποιούμε ότι: α) αν δεν ανοίξουν αμέσως την μπάρα καταστρατηγούν το συνταγματικό μας δικαίωμα για ελεύθερη μετακίνηση και διαπράττουν το ποινικό αδίκημα της παράνομης κατακράτησης. β) αν δεν εκδώσουν την απόδειξη διαπράττουν το φορολογικό αδίκημα της άρνησης εκδόσεως επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου. γ) αν αρνηθούν να ανοίξουν διαπράττουν και το αδίκημα της πρόκλησης για εκτέλεση παράνομης πράξης. Εάν καθυστερεί το άνοιγμα της μπάρας και διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει τροχαία ανοίγουμε την μπάρα με απλή ώθηση προς τα εμπρός και συνεχίζουμε την πορεία μας. Εάν καθυστερεί το άνοιγμα της μπάρας και υπάρχει τροχαία τότε ζητάμε την συνδρομή του αστυνομικού ώστε να κοπεί πιστωτικό και να ανοίξει η μπάρα. Αν μας ζητηθεί να συμπληρώσουμε έντυπο αδυναμίας πληρωμής πριν από την υπογραφή μας γράφουμε: «Με επιφύλαξη της νομιμότητας καταβολής του τέλους». Σε περίπτωση που ο τροχονόμος δηλώσει αναρμόδιος ή αρνούνται να μας ανοίξουν την μπάρα καλούμε την αστυνομία στο 100 και ζητάμε να συλληφθεί ο ταμίας και ο υπεύθυνος των διοδίων και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη με την αυτόφορη διαδικασία για παράνομη κατακράτηση.
Τι άλλαξε στον ΚΟΚ; Στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας προστέθηκε η εξής παράγραφος: «Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες που διακρίνονται με ειδικές πινακίδες σήμανσης χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους, όταν και όπου προβλέπεται η καταβολή αυτή. Για την καταβολή του διοδίου τέλους είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον ο κύριος και ο οδηγός του οχήματος. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν αυτοπροσώπως.»
Μπορεί ο παραχωρησιούχος να βεβαιώσει την τροχαία παράβαση ή να μου επιβάλλει πρόστιμο; Μπορεί ο παραχωρησιούχος να διαβιβάσει στην τροχαία ποιοι δεν πλήρωσαν και να κοπεί κλήση; Όχι, ο παραχωρησιούχος είναι ιδιωτική εταιρία και δεν μπορεί να βεβαιώσει τροχαία παράβαση ούτε μπορεί να επιβάλει πρόστιμο. Ρητά προβλέπεται από την τελευταία διάταξη του νόμου, ότι πρόστιμο επιβάλει μόνο ο τροχονόμος και μάλιστα όταν διαπιστώσει την παράβαση αυτοπροσώπως.
Ποιά είναι τα αρμόδια αστυνομικά όργανα; Αρμόδια να βεβαιώσει παραβάσεις του ΚΟΚ είναι η τροχαία.
Μπορεί να με σταματήσει μετά τα διόδια τροχονόμος και να μου ζητήσει απόδειξη ότι πλήρωσα; Δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να μας υποχρεώνει να κρατάμε τις αποδείξεις. Εξάλλου αν έχουμε περάσει με ΤΕΟ-pass ή με e-pass δεν θα έχουμε απόδειξη. Επίσης η βεβαίωση της παράβασης πρέπει να γίνει «αυτοπροσώπως», δηλαδή να μας δει ο ίδιος ο τροχονόμος να μην πληρώνουμε.
Μπορεί ο τροχονόμος να μου κόψει κλήση στηριζόμενος σε μαρτυρία άλλου ότι δεν πλήρωσα; Όχι, ο τροχονόμος μπορεί να βεβαιώσει την παράβαση μόνο αν έχει διαπιστώσει ο ίδιος «αυτοπροσώπως» να μην πληρώνουμε.
Μπορεί να βεβαιωθεί η τροχαία παράβαση από τις κάμερες που υπάρχουν στα διόδια; Όχι, διότι οι κάμερες που ο παραχωρησιούχος έχει τοποθετήσει, είναι παράνομες, έχουν τοποθετηθεί χωρίς άδεια της Αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων και ως εκ τούτου, τα προϊόντα τους αποτελούν παράνομα αποδεικτικά μέσα, που απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια. Επιπλέον η διάταξη λέει ότι ο τροχονόμος το διαπιστώνει «αυτοπροσώπως» και όχι μέσω της χρήσης τεχνικών μέσων.
Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε την οδό; Όχι, δεν μπορεί να μας απαγορεύσει να χρησιμοποιήσουμε την υποδομή ακόμα κι αν δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε.
Έχω δικαίωμα να χρησιμοποιήσω την οδό χωρίς να πληρώσω εκείνη τη στιγμή; Ναι, έχουμε το δικαίωμα να πληρώσουμε αργότερα. Συγκεκριμένα ο Ν. 3535 (Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης άρθρο 3ο, παρ.2 ΦΕΚ 41Α 23/2/2007) αναφέρει: «Ο υπόχρεος δικαιούται να καταβάλει το οφειλόμενο τέλος, χωρίς άλλη επιβάρυνση, εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της βεβαιώσεως του Παραχωρησιούχου με τον τρόπο που θα υποδείξει ο τελευταίος.»
Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πληρώσουμε; Όχι, πρέπει να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη. Αν δεν κόψει απόδειξη διαπράττει το φορολογικό αδίκημα της άρνησης έκδοσης επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου. Καταγγελία του φορολογικού αδικήματος μπορούμε να κάνουμε στη ΣΔΟΕ καλώντας το 1517.
Δίνουμε τα στοιχεία μας; Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τα στοιχεία μας. Αν υποχρεωθούμε να τα δώσουμε για να ξεμπερδέψουμε καλό είναι να δώσουμε τα κανονικά μας στοιχεία γιατί σε περίπτωση που η υπόθεσή μας δικαστεί θα είναι εις βάρος μας να έχουμε δώσει ψευδή στοιχεία.
Υπογράφουμε; Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να υπογράψουμε κανένα έγγραφο. Αν συμπληρώσουμε έντυπο αδυναμίας πληρωμής, υπογράφουμε, πριν όμως από την υπογραφή μας, γράφουμε: «Με επιφύλαξη της νομιμότητας καταβολής του τέλους».
Αν δεν υπάρχει τροχαία μπορώ να σπρώξω την μπάρα όπως και πριν; Ναι.
Αν είμαι απρόσεκτος και με δει ο τροχονόμος να μην πληρώνω τι μπορεί να μου συμβεί; Το πρόστιμο είναι 200 ευρώ και είναι στην κρίση του τροχονόμου το αν θα αφαιρέσει τις πινακίδες, την άδεια και το δίπλωμα για 20 ημέρες.
Αν ο τροχονόμος με γράψει ενώ έχω ακολουθήσει τις οδηγίες τι γίνεται; Με αντίγραφο της επί πιστώσει απόδειξης καταθέτουμε αναφορά στον διοικητή του τμήματος της τροχαίας για κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος, με την ένδειξη «Κοινοποίηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη» και ζητάμε την ακύρωση της κλήσης και την επιστροφή πινακίδων, άδειας και διπλώματος.
Τι θα συμβεί αν μου στείλουν ειδοποίηση να πληρώσω; Αν το έγγραφο μας το επιδίδουν με δικαστικό επιμελητή τότε απευθυνόμαστε σε δικηγόρο, αν δεν έχουμε τηλεφωνούμε στα μέλη των επιτροπών αγώνα για να μας συστήσουν κάποιο δικηγόρο μέλος των επιτροπών αγώνα. Αν το έγγραφο μας το στέλνουν με ταχυδρομείο μπορούμε να το στείλουμε για ανακύκλωση.
Που μπορώ να απευθυνθώ για διευκρινήσεις ή για βοήθεια; Ηλεκτρονικά στο e-mail epitropes2010@gmail.com ή καλώντας στα τηλέφωνα των μελών του πανελλαδικού συντονιστικού των επιτροπών αγώνα κατοίκων, πολιτών και εργαζομένων ενάντια στα διόδια που είναι αναρτημένα στο site www.oxidiodia.gr και epitropesdiodiastop.blogspot.com

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

(ΑΗ)ΔΙΑΣ

Ένα παλιό γνωμικό λεει:"όποιος σκάβει τον λάκο του διπλανού του πέφτει μέσα....

έτσι και ο μικρός (αη)δίας αφού εμβώλησε αρκετούς διαδηλωτές αδιαφορώντας για την σωματική τους ακεραιότητα....την πλήρωσε και έπεσε στο λάκο όπου ο ίδιος έσκαβε!!!

Αυτοί οι άνθρωποι όταν γυρνάνε σπίτια τους τι λένε στα παιδιά τους; πάτησα ३ ανθρώπους αντε νικολάκη για ύπνο τωρα...;;;

Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

Εαν αυτό δεν είναι στάση πληρωμών τότε τι είναι;

Αφήνετε τις διπλωματικές αποστολές και τους υπαλλήλους απλήρωτους, τα ενοικιοστάσια και αυτά απλήρωτα....αυτό το πράγμα λέγεται κρατος????
(πηγη:εθνοςνιουζ)

Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

υπουργείο πολιτισμου και αθλητισμού ΕΥΓΕ!!!

Αυτήν την εβδομάδα όπου μας πέρασε, μας πλάσαραν ένα σωρό σκατά και όπως πάντα υπογείως
έγινε σημεία και τέρατα όπου ούτε μυρωδιά δέν πήραμε!!!
Το υπουργείο οικονομικών γιατί λεφτά έχουμε σε συνεργασία με το υπουργείο (ο θεός να το κάνει) πολιτισμού και αθλητισμού έδειξαν ποιοί πραγματικά είναι, ΜΑΣ ΓΥΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ.
Γύρισαν την πλάτη στον νομό Μαγνησίας και Θεσσαλίας όπου η Λάρισα και ο Βόλος θα υποδεχόντουσαν τους Μεσογειακούς Αγώνες του 2013, ένα συνταρακτικό γεγονός όπου πολυδιαστατικά τα βοηθούσε και θα αναδείκνυε την τον πολιτισμό μας μη χέσω..Παρόλο όπου τα έργα και οι υποδομές είχαν αρχίσει όλο καθυστερούσαν και σταματούσαν επι μήνες περαιτέρω εν πλήρη μυστικότητα οι υπεύθυνοι του όλου εγχειρήματος απλά έκλεισαν τον φάκελο...ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΟΕΟ?
Το παραπάνω έγκλημα θα μείνει ατιμώρητο, όπως όλα τα υπόλοιπα? Σε καιρό όπου η Μαγνησία και Θεσσαλία έχουν ανεργία άνω το 30% και περίπου 45% στις ηλικίες έως 35 ετών? Σε καιρό όπου τα ξενοδοχεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο? ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑΜΕ ΚΟΥΦΙΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ, ΨΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΛΙΣΜΕΝΑ ΛΟΓΙΔΡΙΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΞΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΕΜΟΥΛΑ...ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!

"Ακόμη ένα σημαντικό πλήγμα στο διεθνές προφίλ της χώρας μας αποτελεί η απόφαση της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων (ΔΕΜΑ) μετά από έκτακτη συνεδρίαση της στο Παρίσι να αφαιρέσει του Μεσογειακούς Αγώνες του 2013 από το Βόλο και τη Λάρισα.
Η απόφαση της ΔΕΜΑ λήφθη με πλειοψηφία 12 υπερ και μία λευκή ψήφο (του Ισίδωρου Κουβελου) και σε επόμενη συνεδρίαση της η Επιτροπή θα αποφασίσει που θα διεξαχθούν ανάμεσα στην ισπανική Ταραγόνα (Καταλονία), την τουρκική Μερσίνα και την Τρίπολη της Λιβύης.
Να σημειωθεί ότι η Οργανωτική Επιτροπή είχε προειδοποιήσει πολλές φορές τη χώρα μας για τις συνεχείς καθυστερήσεις. Η σταγόνα όμως ξεχείλισε το ποτήρι ήταν το θέμα του Μεσογειακού Χωριού των αθλητών. Συγκεκριμένα, αν και στον φάκελο υποψηφιότητας η Ελλάδα είχε υποσχεθεί δυο χωριά, ένα σε Βόλο και ένα σε Λάρισα, εν τέλει τα σχέδιά τους εγκαταλείφθηκαν και στη θέση τους προτάθηκε οι αθλητές να φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία και κρουαζιερόπλοια.
Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα είχε ερωτηθεί επανειλημμένως μετά την έκρηξη της οικονομικής κρίσης, αν επέμενε να διοργανώσει του αγώνες, όμως η κυβέρνηση είχε εγγυηθεί για τη διεξαγωγή τους."
(πηγή:αυτοδιοίκηση.μπλόγκ)

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον της Δέλτα

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου, 2011-01-26

Σήμερα το πρωί στην Αθήνα, μία Αμερικανίδα αναρχική υπέβαλλε μήνυση εναντίον των ομάδων Δέλτα και Δίας της ΕΛΑΣ, καθώς και των αρμόδιων προϊσταμένων τους, με κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σχετικά με τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη στη διασταύρωση Στουρνάρη και Πατησίων, ενώ συμμετείχε σε διαδήλωση εναντίον του ΔΝΤ στις 15 Νοεμβρίου, 2010. Εν τω μεταξύ, 150 Αμερικανοί και Ευρωπαίοι ακαδημαϊκοί -ανάμεσά τους ο Νόαμ Τσόμσκυ, η Τζούντιθ Μπάτλερ και ο Εμμάνουελ Βάλερσταϊν- καταδίκασαν τη συμπεριφορά της ομάδας Δέλτα απέναντι στους διαδηλωτές και ιδιαιτέρως τον ξυλοδαρμό της Αμερικανίδας διαδηλώτριας, αποκαλώντας τον τραυματισμό της "σχεδόν θανατηφόρο".
Κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον της Δέλτα

Η δικηγόρος της, Γιώτα Μασουρίδου ισχυρίζεται ότι η αστυνομία έπραξε με θανατηφόρο πρόθεση, δεδομένου ότι την χτυπούσαν για αρκετά μεγάλο διάστημα παρʼ ότι αιμορραγούσε εμφανώς από το κεφάλι και ήταν αναίσθητη και δεδομένου επίσης ότι οι ιατρικές γνωματεύσεις δείχνουν ότι η αστυνομία στόχευσε τα πιο ευάλωτα σημεία του σώματός της, χτυπώντας την επανηλλειμένα στο κεφάλι, τον αυχένα και την κοιλιακή χώρα. Το γεγονός ότι οι αστυνομικοί μετέφεραν το αναίσθητο σώμα της αρκετά μέτρα μέχρι το πεζοδρόμιο σημαίνει ότι είχαν πλήρη συνείδηση ότι εκείνη ήταν απολύτως αναίσθητη και δεν αντιδρούσε σε ερεθίσματα αλλά παρʼ όλα αυτά συνέχισαν τον ξυλοδαρμό πάνω στο πεζοδρόμιο -όπως αναφέρουν οι μάρτυρες- για άλλα δύο λεπτά. Η Μασουρίδου αναφέρει επίσης ότι δεδομένης της μικρής σωματικής διάπλασης της Αμερικανίδας, είναι προφανές ότι δύσκολα θα άντεχε μια τέτοια επίθεση από πολλούς αστυνομικούς (και υπʼ αυτήν την έννοια είναι καθαρή τύχη το γεγονός ότι είναι ακόμη ζωντανή).

Επιπροσθέτως, οι αστυνομικοί την άφησαν αναίσθητη στο πεζοδρόμιο, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι ήθελαν να αποφύγουν την ευθύνη για την σοβαρότητα του τραυματισμού της, ειδικά στην περίπτωση που δεν θα επιζούσε.

Εκτός από απόπειρα ανθρωποκτονίας, η Αμερικανίδα μηνύει την αστυνομία επίσης για κατά συρροή και από κοινού χρήση παράνομης βίας, παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας.

Εξʼ αφορμής του ξυλοδαρμού της Αμερικανίδας αναρχικής συντάχθηκε μια διεθνής καταγγελία της ομάδας Δέλτα από 150 καθηγητές, δημοσιογράφους, νομικούς και πανεπιστημιακούς φοιτητές από τις Η.Π.Α. και την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων αρκετών γνωστών ακαδημαϊκών και συγγραφέων όπως ο Νόαμ Τσόμσκι και η Τζούντιθ Μπάτλερ.

«Υπάρχει μια μακρά ιστορία καταγγελιών ενάντια στην ομάδα Δέλτα για βάναυση σωματική βία, καθώς υπάρχουνε αρκετές άλλες υποθέσεις διαδηλωτών που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα μετά από ξυλοδαρμό από την ομάδα Δέλτα.» αναφέρεται στο κείμενο της καταγγελίας. «Απαιτούμε την πλήρη αποκάλυψη όλων των στοιχείων ταυτότητας του συγκεκριμένου σκέλους της ομάδας Δέλτα που είναι υπεύθυνοι για αυτήν την υπέρμετρη επίθεση το βράδι της 15ης Νοεμβρίου.»

Έχουνε προϋπάρξει αντίστοιχες κατηγορίες εναντίον της ομάδας Δέλτα για υπέρμετρη βία ενάντια σε διαδηλωτές. Είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για το περιστατικό κατά το οποίο η καθηγήτρια Αγγελική Κουτσούμπου τραυματίστηκε σοβαρά την 6η Δεκεμβρίου του 2009, όταν αστυνομικός της ομάδας Δέλτα εφόρμησε κατά πάνω της με την μοτοσικλέτα του κατά την διάρκεια διαδήλωσης. Στις 4 Ιανουαρίου η πολιτική οργάνωση «Δικαίωμα» μήνησε την ομάδα Δέλτα και την ομάδα Δίας για μια επίθεση στο μπλοκ τους κατά την διάρκεια της γενικής απεργίας της 15ης Δεκεμβρίου 2010.

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Ο μιχαλιολάκος στην δημαρχεία!!!

Δέν ξέρω πραγματικά τί να σχολιάσω, τον ναζιστικό χαιρετισμό του μιχαλιολάκου, τους μπράβους του, την σιωπή των υπολοίπων, την ψηφοθηρία του κακλαμάνη όπου τον έχει στον σχηματισμό του, τι απο όλα...ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 2011 ένα κράτος θρασύδειλων με φοβισμένους ακροατές και ένα στρατό πολιτικών αρπαχτικών να λυμαίνονται τις ζωές μας!!!

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Η απάντηση της πραγματικής Μπάρμπαρα Μάγιερ...

«Δήλωση

Εγώ, η Μπάρμπαρα Μάγιερ, γεννημένη στις 03.06.1958 στο Μπαντ Βάλντζεε της Γερμανίας, κόρη του Ρούντολφ και της Ανελίζε, είμαι η μητέρα της προχθεσινής συλληφθείσας Φαίης-Μαρί Μάγιερ.

Με την παρούσα δήλωσή μου ξεκαθαρίζω ότι δεν είμαι η Μπάρπαρα Μάγιερ που κατηγορείται για συμμετοχή στη RAF, όπως και ότι ο διαζευγμένος σύζυγός μου, Βόλφγκανγκ Μάγιερ του Χάινριχ, δεν είναι ο δολοφονημένος άντρας της. Κάτι που εύκολα αποδεικνύεται, αφού αυτός ζει και εργάζεται στη Γερμανία.

Με απογοήτευση και οργή παρακολούθησα χθες τις ειδήσεις τόσο στην τηλεόραση, όσο και σε διάφορες ηλεκτρονικές ειδησεογραφικές σελίδες. Δεν γνωρίζω πώς και γιατί κάποιοι δημοσιογράφοι αποφάσισαν να παραπληροφορίσουν ότι οι γονείς της κόρης μου είναι καταζητούμενοι ή νεκροί τρομοκράτες. Εγώ τους ονομάζω δυσφημιστές και διασπορείς ψευδών ειδήσεων. Όλη μου τη ζωή υπήρξα ειρηνικός άνθρωπος. Δεν θα ηρεμήσω όμως, μέχρι ορισμένοι δημοσιογράφοι να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, να ανακαλέσουν δημόσια όσα προείπαν και να καθαρίσουν τη λάσπη που έριξαν.

Σκοπεύω να κινήσω όλες τις νόμιμες διαδικασίες, αστικές και ποινικές, και να διαταράξω τις ήρεμες ζωές τους. Τέτοιοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις συνέπειες των πράξεών τους, μόνο όταν συρθούν και οι ίδιοι ενώπιον της δικαιοσύνης.

Τέλος δηλώνω με υπερηφάνεια, ότι δεν είμαι μόνο μητέρα, αλλά και καλή φίλη της κόρης μου. Δεν γνωρίζω τι περιέχει η δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον της, γνωρίζω όμως πολύ καλά ότι είναι αναρχική και όχι τρομοκράτης. Αυτοί που χρησιμοποιούν τελείως ανεύθυνα τη θέση τους για να σπιλώσουν τον οποιοδήποτε ως τρομοκράτη, αυτοί που δεν ντρέπονται να καταστρέφουν τη ζωή της κόρης μου, αυτοί είναι που τρομοκρατούν.

Θεσσαλονίκη, 16 Ιανουαρίου 2011
Μπάρμπαρα Μάγιερ»

Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για άλλη μιά δολοφονία!!!

Με την παρακάτω βαμμένη με αίμα ανακοίνωση, το αρχηγείο της γελας ανακοίνωσε άλλον έναν θάνατο επιτυχία απο ειδικό φρουρό!!!
Το ανθρωπόμορφο κτήνος δολοφόνησε εν ψυχρό ένα ανήλικο κοριτσάκι που έλεγε τα κάλαντα, το πάτησε με την μηχανή του και το παρέσυρε για 150 μέτρα όπως λένε οι μάρτυρες καθώς στεκόταν στην άκρη του δρόμου...το χειρότερο σημείο της ανακοίνωσης είναι εκεί που περιγράφει το 7χρονο κοριτσάκι ως "ημεδαπή" αφήνωντας υπονοούμενα γιατι την ρομά καταγωγή του...

«Την 12:10 ώρα σήμερα (05-01-2011) στην περιοχή Αχαρνών – Οδός Κύπρου 59 - δίκυκλη υπηρεσιακή μοτοσικλέτα οδηγούμενη από 22χρονο Ειδικό Φρουρό που μετέβαινε για ανάληψη υπηρεσίας, παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά 7χρονη πεζή ημεδαπή. Η τραυματισθείσα μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Ο οδηγός της δίκυκλης μοτοσικλέτας συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχηματίζεται για το τροχαίο ατύχημα θα αποσταλεί συνοδεία στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών».

ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΠΟΥ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ
ΜΠΑΤΣΟΙ
ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ
ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ

Το καλύτερο το άφησα για το τέλος...μαντεψτε: ο εισαγγελέας τον άφησε ελεύθερο και διέταξε ΕΔΕ!!!